VI STÅR SAMMEN OM VIBORG EGNEN

Viborg innovations fond – Jørgen Hansen

Det er vigtigt at vi lokalt holder gang i hjulene og hele tiden arbejder for at flytte Viborg i den rigtige retning. Viborg Innovation Fond er sat i verden for at skabe fyrtårne i Viborg Kommune, og i den sammenhæng er det vigtigt, at vi på tværs af brancher bakker op om hinanden.

Rikke Friis – TURISME

I kultur og turisme er det vigtigt, at vi forsøger at hjælpe hinanden – også ud over vores egen
branche. For derved hjælper vi i virkeligheden også os selv. Når vi står sammen, opstår der en anden
kreativitet, der kan føre til nye produkter og oplevelser. Det kan give os en større tiltrækningskraft
overfor potentielle gæster.

Ole Dalsgaard Sørensen – ERHVERV

Et stærkt lokalt fællesskab er det bedste udgangspunkt for succes for vores virksomheder og
borgere. Fællesskab giver inspiration, motivation, samt vigtige relationer og hjælper til at sikre lokal
økonomi og arbejdspladser.

Morten Erfurth – FORENINGER

”Foreningsidrætten skaber idræt, oplevelser og fællesskaber i de enkelte lokalsamfund.
Lokalsamfundet er rammen om trygge og gode liv for det enkelte individ og for familier, der kan
arbejde, gå i skole og handle lokalt. Når de lokale aktører spiller sammen og hjælper hinanden, så
skabes et sammenhold, der giver en fantastisk lokal værdi og understøtter udfoldelsen af både den
enkelte persons og det fælles potentiale.”

Lars Norup – MEDIER

Viborg Stifts Folkeblad er en del af Viborgs puls. Og vi er alle til syvende og sidst i samme båd. Går det godt for dig, går det godt for mig! Så når du bliver aktiv i Viborg, bliver bevidst om at være ”lokal”, så hjælper du os alle til et bedre liv. Derfor er vi med til at stå sammen om Viborg-egnen.

Lars Hamann – KULTUR

”Viborg har næsten alt – men ikke alle ved det! Når vi holder sammen og sørger for at pege vores
gæster videre til hinanden, opdager de steder de måske ikke kendte til i forvejen, vi gør deres
oplevelse større og vi får dem forhåbentligt til at komme igen. Gennem hjemmesider og Facebook
bliver vores gæster nysgerrige, men når en lokal anbefaler noget yderligere, som de ikke kendte i
forvejen, giver vi dem en helt særlig oplevelse.”

Ulrik Wilbek – BORGMESTER

Vi bestemmer selv hvilken by og kommune vi gerne vil have. Om Viborg også i fremtiden skal være en levende by med specialbutikker og oplevelser for store og små. Om vi vil have et sundt erhvervsliv med jobs og vækst. Om vi vil have fantastiske foreninger, attraktioner og et kulturliv, der trækker gæster til fra nær og fjern.

Vil vi det, er det nu vi skal handle lokalt. Ikke bare i butikkerne. Men overalt i vores lokale øko-system. Vi skal engagere os i de ting, der sker. Vi skal støtte foreningerne, kulturen og vores helt unikke events. Og, vi skal vælge lokale leverandører, hver gang det er muligt. Når vi står sammen og gør en lille forskel hver især, så kan vi skabe liv, udvikling og jobs. Trække tilflyttere til kommunen, og sikre endnu flere dejlige tilbud til vores unge og gamle. Det er nu det gælder.

Helle Sørensen – BUTIK

Byens butikker skaber livet i byen – og det er lige præcis derfor at det er så vigtigt, at vi husker at
handle her. Når butikkerne har det godt, spreder det sig til alle os, der lever og bor her på egnen
Dine lokale indkøb bliver til oplevelser, jobs, skatteindtægter og sponsorater i foreningerne. Når vi
står sammen, kan vi give hinanden succes og holde liv i det øko-system, der betyder alt.