Morten Erfurth – FORENINGER

”Foreningsidrætten skaber idræt, oplevelser og fællesskaber i de enkelte lokalsamfund.
Lokalsamfundet er rammen om trygge og gode liv for det enkelte individ og for familier, der kan
arbejde, gå i skole og handle lokalt. Når de lokale aktører spiller sammen og hjælper hinanden, så
skabes et sammenhold, der giver en fantastisk lokal værdi og understøtter udfoldelsen af både den
enkelte persons og det fælles potentiale.”